skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

Medveten Närvaro Vecka 9 – Tiden

Tiden Att vara närvarande. Vara här och nu. Tid och rum. Dåtid. Nutid. Framtid. Tid är pengar. Slösa inte med tiden. Ta vara på tiden. Det var på tiden. Håll tiden. Tiden rinner iväg. Tidsoptimist. Evigheten - eternity. Oändligheten -…

Läs mer...
Back To Top