skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

I de flesta läror är det en stor ansträngning att t ex öka vårt medvetande, förfina vår intuition, växa som människa, utvecklas osv. Det tar tid och det är ofta en kamp mellan disciplin och själva utförandet av det som ska ta oss närmare oss själva. Det tar i många fall år av mediterande för att uppnå något slags försoning med den impermanenta naturen av sinnet och de sensationer som kroppen bidrar med i upplevelsen. Själva meditationerna innefattar gärna någon form av syssla som sinnet eller kroppen kan göra under tiden som vi försöker uppleva vårt sanna jag, vår själ, vårt medvetande…

Varandet

Allt vi är med om är vad jag den här terminen refererar till som upplevelse. Bryter vi ner tankar, bilder, känslor, sensationer och förnimmelser, så kommer de alla resultera i någon form av upplevelse och genom det, så här i början, en sensation av något slag. Vi kommer att närma oss det här relaterat till kroppen kommande veckor ur lite olika perspektiv. I yogan är vi vana vid att prata om det själsliga, medvetandet och vårt sanna jag. Jag tror att vi där tänker oss en salig blandning av kroppsliga nöjen och vedermödor, och så upplevelser av någon typ av andlig karaktär.

Det jag lär ut den här terminen med närvaron i bakgrunden av allting (vårt medvetande), att uppleva sig själv genom upplevelsen av det som är, och att det vi upplever alltid sker genom oss, inte mot, till, för oss, det är grunderna för non-duality som det kallas på engelska. Även inom det finns det grenar och då också sådana som inte är lika direkta som det jag inspirerats av Rupert Spira till att lära ut. Den tar oss till kärnan av dem som vi verkligen är, vårt sanna jag, alltså den vi är bortom kropp och sinne.

Om du vill kan du fundera lita på vem du är om du tar bort din kropp och ditt sinne? Ur det perspektiv som du har just nu, finns du alls om du tar bort dina tankar och din kropp? Och vad är du då? En sensation? En känsla? En bild? Tanke? Förnimmelse av något? Jag hoppas att du kan svara nej på alla de frågorna och ta dig vidare in i upplevelsen av dig själv. Kan du ”få fatt” i dig själv som helt obunden? Helt fri. Totalt ickedömande. Genomskinlig. Inget dolt och ingen gömt. Och kan du göra det här utan att tänka dig till det? Det är inte tanken som skapar dig. Du finns inte för att du tänkt dig själv till den du är. Du är heller inte dina känslor. Du känner inte dig själv hel. Den du är består inte heller av ett gäng sensationer som spelar på olika delar av kroppen och som sedan också skapar känslor och tankar kring dem.

Bortom tanken, känslan, sensationen, bilden och förnimmelsen – alltså bortom orden och känslorna – där finns du och där finns jag. Som upplevelse av det som är. Vad är då upplevelsen om du tar bort tankarna, orden, bilderna, känslorna och sensationerna? Det är rent varande.

Den motståndslösa upplevelsen

Upplevelsen uppstår i medvetandet. Medvetandet behöver ingen kropp eller sinne för att uppleva. Att uppleva är något som sker i varje given sekund. Utan kroppen och sinnet så är varje given sekund ett kontinuerligt, sammanhängande nu, inte sekunder staplade på varandra. Nuet har ingen början och inget slut. Det bara är. Och det tar emot vad helst som uppstår i det så som det är, utan dömanden och tankar om det, utan någon vilja att förändra det, alltså göra känslan kring det bättre, eller få slut på det, alltså slippa den obekväma känslan. Så fort en tanke lägger sig i upplevelsen så uppstår det problem med det som är. Är det så att vi bedömer det som händer som positivt så har vi svårt att släppa taget om det av den anledningen att vi vill hålla kvar det goda, sköna, fina, vackra. Vi blir spända. Och är det så att vi bedömer det som händer oss som negativt så kan vi inte bli av med det fort nog. Det här gör oss också spända.

Den rena upplevelsen, den som är kontinuerlig i det sammanhängande nuet, är otvungen, fri, ickedömande och helt motståndslös. Ingenting gör motstånd till det som är så som det är, förutom när en tanke om det uppstår. Positiv tanke ger oss alltså motstånd i formen att vi har svårt att släppa taget och negativ tanke ger oss motstånd mot det som är så som det är, vi vill ha det på något annat sätt.

Se över ditt liv lite grand. Vi känner alla motstånd gentemot något varje dag. En av mina stora motståndssituationer, det jag verkligen kan mäta min mognad och utveckling genom, är att jag vill ha det på ett visst sätt i trafiken och där har åsikter om hur folk kör. Där har det på mycket kort tid blivit både roligt, mer avspänt och intressant att köra genom att applicera den här motståndslösheten genom det som är så som det är. Vad har du som du inte kan acceptera som det är i ditt liv? Vi kan göra motstånd mot vädret, andra människor (alla tankar om vad andra borde göra i s f det de gör är motstånd mot det som är, t ex), sjukvården, samhället, Trump, att människor äter kött, att vi tar in flyktingar osv i all oändlighet.

Det här handlar inte om att rättfärdiga s k negativa händelser eller elaka människor. Det handlar om att du under din dag kommer i kontakt med dina tankar om det som du stöter på, som i sin tur skapar reaktioner inom dig och att du i det låter detta något upplevas genom dig motståndslöst. Upplev din irritation, din glädje, din fasa, ditt obehag, din njutning osv och gör det utan önskan om mer eller att bli av med det. Det är sinnet som har åsikter, som vill att det ska vara på ett visst sätt, inte din kärna, ditt medvetande.

Vi tror på våra tankar för att de som får fäste alltid skapar känslor och sensationer inom oss. Om du vill och är öppen för det så kan du börja undersöka det här i dig själv. Varje gång du är störd över något, gå tillbaka och se vart sensationen av det som du stör dig på kommer ifrån. Se om det någonsin har med något annat än en tanke, känsla, sensation, bild eller förnimmelse att göra.

Nu gör vi veckans övning.

Skaka dig ledig

  • Välj ut en plats där du kan stå med uppsträckta armar
  • Knäpp händerna och sträck händerna ovanför huvudet
  • Börja rörelsen genom att böja/sträcka knäna smått och snabbt (se videon)

Känn att höften är med, att överkroppen dras med i skaken, att huvudet också är med lite lätt. Skaka så i 3 min/dag denna vecka.

Känn hur motståndslöst du låter skaken röra sig genom din kropp. Du behöver inte göra snyggt eller rätt, men se om du kan få skaken att röra sig lätt och ledigt och helt motståndslöst genom dig. Upplev vad skaken gör genom dig. Håll öppen kontakt i den här närvaron som är medveten om vad du gör, att du finns, att du skakar. Känn att du är helt öppen och helt med på noterna i vad helst som skaken er upphov till. Om den bidrar med sensationer av något slag, så ta emot dem utan att göra motstånd. Om smärta uppstår, spänn dig inte emot den, utan ta emot även den helt fritt, öppet, ickedömande. Känn stödet från marken och dragningen uppåt genom rymden om kring dig.

Inför veckan

Ta dig själv och ditt liv i handen och låt det leda dig under hela veckan. Bjud in din närvaro, upplevelsen av att vara du, ny, fräsch, frisk i varje ögonblick av din dag. Se hur saker under din dag uttrycker sig genom dig. Vilka tankar du fångar upp genom dig. Vilka sensationer som kommer ur hur dina olika tankar för sig inom dig. Var öppen för både det negativa och det positiva – fäst dig inte vid någon av dem, utan kom till det här öppna, fria, genomsläppande, naturliga tillståndet som vi alla har.

Är det något du ska göra som du drar dig för den här veckan? Se om du kan hitta tanken som startade disharmonin inom dig och öppna dig för ögonblicket innan den tanken slog rot. Upplev också effekterna av vad varje tanke skapar i form av känslor, sensationer och bilder och håll dig öppen för dem alla. Se också om du kan ta dig till stunden innan tanken uppstod. Stanna där och känn hur du växer (expanderar) din närvaro och bara är exakt där. Tills en tanke återigen smyger sig in och du upplever allting nytt, fräscht, öppet och motståndslöst därifrån. Är det något som du är pirrigt förväntansfull över som ska hända denna vecka? Upplev även de sensationerna helt motståndslöst och se om du kan släppa taget om dem, inte försöka hålla fast känslan, låta det vara fritt.

Önskar dig en öppen och motståndslös vecka genom precis allt som ditt fina liv består av!

Sat Nam!

 

 

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top