skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

Invanda mönster

Nu har du de här tidigare veckorna fått en grund för den dynamik som finns genom oss med det separerade självet – det själv som vi i dag troligen är det vi mest menar när vi säger Jag är… och så något attribut – och genom den stilla, naturliga, öppna och ickedömande närvaro som genomsyrar allt vi är, säger, gör och känner.

Precis som vi upptäckt genom Body Schema, detta att gravitationen har en naturlig dragning neråt mot marken och en lika naturlig dragning uppåt genom rymden omkring oss, så har vi en dragning från vårt separerade själv med alla sensationer, känslor och tankar som det ”lever” genom, och dragningen från något annat än att vara ett offer för omständigheterna (som när man bryter ner dessa omständigheter mynnar ut i en känsla, tanke, förnimmelse eller sensation) och att vi bortom det är något helt annat än dessa fysiska påslag.

Och när vi börjar undersöka de här känslorna och sensationerna på nära håll, alltså uppleva dem öppet, fritt och nyfiket, så visar det sig att de inte är något alls. Det som kändes så starkt och sant löses upp vid en nära och total upplevelse av det. Du kan inte hålla fast dem och sätta dem på en specifik plats och eftersom det inte finns någon dåtid eller framtid i detta nu så upplöses de i tomma intet och blir ingenting.

Påtaglighet

I en människas liv finns det en längtan efter att komma tillbaka till sig själv, till sin naturliga närvaro i detta öppna, fria och helt oplanerade nu. Den här längtan kan ta sig olika uttryck. Från det separerade självet uttrycker den sig som en längtan efter en annan person, att uppnå saker inom sitt yrke, att vilja bli erkänd, att ha en viss typ av sysselsättning, att bo på ett visst ställe, att äga vissa saker, att ha en viss typ av utbildning, att ha en viss typ av ställningstagande, att känna Gud, att känna mening med sitt liv, att ha en frisk kropp osv, osv. Varför vi vill ha dessa saker ur det separerade självets perspektiv beror på att vi utifrån det perspektivet tänker oss att om det yttre har den perfekta finishen så kommer det inre att fatta, att du, vi har allt det här, nu är vi äntligen i hamn och kan slappna av och bara vara lyckliga.

När vi börjar undersöka de saker vi längtar efter i livet, det som inom oss drar åt något håll, så kan det vara så att vi upptäcker att om vi faktiskt bara lutar oss tillbaka och släpper allt i det yttre så är vi redan hemma. Vårt stora liv med fokus i det yttre är en sådan liten del av det vi egentligen är att det, när vi kommer dithän att vi inser det, tappar i betydelse.

När vi fokuserar all vår uppmärksamhet på det som är utanför oss tappar vi vår makt och kraft och blir ett offer för omständigheterna. Ibland vill det sig att vi ska lyckas med något, många gånger så vill det sig inte alls, och allra mest så är livet bara ett upprepande av föregående dags sysslor, att ta sig från punkt a till b så smidigt som möjligt och att däremellan må så bra som möjligt. Vi har accepterat att livet består av mycket vardag och upprepning och ur det kommer längtan efter semester, resor, hett sex, fester och andra äventyr.

Om jag skulle säga att den här delen av dig inte existerar så skulle du med stor sannolikhet tycka att jag är superflummig och att jag t o m tappar en del trovärdighet. Det är ju så påtagligt med de sensationer och känslor som våra tankar ger upphov till. Herregud, musklerna, skelettet, kroppsdelarna – de är ju högst påtagliga och allt som då den här fysiska apparaten med sitt sinne tar sig för måste vara det som är sant och mest verkligt. Och att den existerar är helt och hållet odiskutabelt.

Kroppen har vi, det kan vi inte säga något om. Sinnet med sin strida ström av tankar är det också svårt att förbise i ett liv. Men det kroppen med sina fem sinnen tar emot och tolkar och sinnet med sina tankar för in med dessa tankar, det är högst föränderligt. Vad som gör kundaliniyogan så fantastisk är att den som ingen annan yoga har utformat kriyorna och meditationerna tillsammans med vilan på ett sätt som förändrar kemin i kroppen och genom det också typen av tankar som sinnet kommer att förse oss med. Det gör vår fysiska upplevelse mycket behagligare. Men det slutar inte där.

Kroppen är vårt färdmedel, inte vår identitet

Oavsett status på det fysiska och mentala jaget, så är du och jag allaredan lyckliga. Vi känner en sådan obeskrivlig och stilla glädje i det som är så som det är. Vi är också redan fria, fria. Vi är öppna, fördomsfria och generösa mot allt så som det är precis så som det är. Vi är orädda, nakna, neutrala. Och detta oavsett vad vårt separerade själv tycker om det. Det går inte att komma undan att vårt Sat Nam, det som är sant om oss, alltid tar emot det som är i ren glädje, helt fritt från synpunkter och fördomar och utan en plan för hur vi ska kunna förändra det till något annat. Oavsett vad det separerade självet tycker och har för starka åsikter om det.

Som jag nämnde för några veckor sedan så finns det inget att reagera på i detta exakta nu. När vi vilar in i detta exakta nu och verkligen upplever oss själva här så finns det bara ren och skär glädje, nyfikenhet och öppenhet inför det som är. Ingen förväntan, längtan eller förhoppning om något. Det är när en tanke eller sensation smyger sig in i upplevelsen, och det är bara möjligt när vi ”hoppar ur” nuet som det känns som att vi inte längre är fria eller speciellt glada över det som är.

Vårt separerade själv är ett inlärt själv, ett själv som skapats av den yttre världen och sedan matats med ord om vad just det här självet är. Separerade själv är snälla, duktiga, busiga, intelligenta, elaka, olydiga, positiva, negativa, speciella, sjuka, friska osv, osv, osv. Det är inte särskilt troligt att du uppmuntrats att ta ditt fokus från ditt fysiska jag och öppna dig för ditt sanna jag i ditt liv från det att du var barn. Vare sig hemma, i skolan eller senare på arbetsplatsen. I många fall är även sådant som yoga och meditation grundat i prestationen, ansträngningen av det som ditt fysiska och mentala jag ska åstadkomma.

Sett ur yogans perspektiv så är kroppen det vi har för att vi ska kunna uttrycka vårt sanna jag, dela med oss av det som är upplyftande och hjälpa andra att komma ur sina negativa spiraler. Vi är alla varandras lärare och elever. Kroppen är inte målet eller det eviga. Kroppen med sinnet vill vi hålla i trim, därför att det gör vårt fokus mer kärleksfullt och upplyftande. Men det är inte kroppar som gör underverk, utan det som finns bakom eller uttrycker sig genom dessa kroppar.

Perspektiv

När du tar bort ditt fokus från alla tankar och sensationer, och det gör du enkelt genom Body Schema, och håller dig öppen, fri, fördomsfri och nyfiken inför det som är, så finns det inget separerat själv. När du börjar ”tillbringa” mer ”tid” i detta exakta nu (som då visar sig vara ett enda sammanhängande nu härifrån till evigheten) så börjar den här naturliga glädjen, kärleken och friden att genomsyra din upplevelse mer än vad din upplevelse av sensationer och känslor gör. Det börjar med att du drar in din uppmärksamhet på det som är utanför dig själv och kommer dina sensationer och känslor väldigt nära. När du gör det kommer först intensiteten i dem att avta. Och fortsätter du att nyfiket utforska och uppleva din sensation eller känsla så kommer de inte att kunna vara över huvud taget särskilt länge.

Har du lyckats hålla en och samma tanke någon längre tid i ditt liv? Har du hållit en och samma tanke utan avbrott i en timme någon gång? När du börjar undersöka en sensation, ta den av smärta t ex om du är en person som har ont i kroppen… kom den där sensationen av smärtan riktigt nära. Var nyfiken på den. Undersök den i hur den känns, vart den verkar sitta i kroppen, vilka tankar som är involverade, hur du spänner emot och vill att den ska vara något annat och att det i sin tur gör att den intensifieras… Titta på processen och se hur tankarna och sensationerna hänger ihop. Gå riktigt nära inpå och utforska öppet och fritt och utan någon som helst önskan om att uppleva något annat än den här sensationen av smärta. Se sedan hur länge det går att hålla sensationen av smärta på samma plats och med samma intensitet eller känsla med ditt avspända och öppna fokus i detta nu.

Om du är en person som reagerar snabbt på det som försiggår omkring dig, låt säga med irritation, så ta dig riktigt nära känslan och undersök nyfiket vad den egentligen består av. Vilka tankar verkar ånga upp den? Har den någon specifik plats i kroppen? Hur är sensationen, vad består den av, hur känns den? Upplev nyfiket, öppet och försök att hålla fast det du upptäcker med ditt avspända och öppna fokus så länge det bara går. Sensationen kommer att byta plats och till slut går det inte alls att lokalisera den. Tanken går det inte att hålla särskilt länge. Och ändå kan en så flyktig tanke få oss att uppleva minst sagt tumultartade känslor och sensationer. Det är bara för att de aldrig blivit uppmärksammade och ifrågasatta genom vår totala och helt tillåtande nyfikenhet på dem.

Eftersom vårt separerade själv, det själv som alltså består av sensationer, tankar och känslor och som när vi börjar titta närmare på dessa tankar, känslor och sensationer löses upp och inte alls har en så stabil karaktär som vi trott…, eftersom detta ”själv” alltid vänder sig bort från upplevelsen av obehag så tar vi slentrianmässigt och automatiskt till det vi tar till för att slippa känna det. Det känns som att vi är fast i olika vanor och mönster. Det är det vi vill komma åt den här veckan, ”programmera om” automatiken i det vi tar till och på det sätt vi ibland agerar.

Övning

I Celestial Communication använder vi armar, händer och fingrar och skapar våra egna rörelser till ett mantra. Vi använder denna vecka mantrat Sa Ta Na Ma då det passar så bra när vi vill jobba på att bryta de här invanda mönstren att vända oss utanför oss själva för att finna lycka, kärlek och frid. Celestial Communication öppnar hjärtat och stärker auran. Med en stark aura kan positiva saker och händelser komma till oss och vi kan öppna upp oss bortom vårt sinnes förmåga att förstå vad överflöd är. Rörelsen av fingrarna genom luften aktiverar vår livskraft, som då stimulerar våra neuroner och därav lättar på djup stress som byggs upp i hjärnan. Genom att uppleva denna djupa avslappning så minskar oro och vår naturliga oskuldsfullhet (frihet från fördomar och antaganden) och kreativitet återupprättas.

Celestial Communication förenar kropp, sinne och själ – alltså tar oss bortom de separerade delarna vi upplever och vi kan landa i den rena upplevelsen av det som är. Du ska den här veckan få vara kreativ och fritt hitta fyra rörelser som illustrerar dig som separerat själv och vägen till ditt sanna jag, ditt Sat Nam. Här nedan ser du min egen Celestial Communication för att ge dig inspiration.

Du kan sitta eller stå. Dansa och använda hela kroppen, eller vara stilla och bara använda armar och händer. Börja med att tona in med Ong Namo Guru Dev Namo 3 ggr. Sätt sedan på musiken, här nedan kommer förslag på tre varianter som är bra, välj spåret för Sa Ta Na Ma, och låt dig själv få upplösas i rörelserna, orden och musiken. Använd dina fem sinnen öppet och mottagligt och känn dig själv bortom dem, mitt i den fulla upplevelsen av allting på en gång. Gör din CC så länge och ofta du vill.

Inför veckan

Bli uppmärksam på dina automatiska mönster i ditt liv. Hur du automatiskt och utan att reflektera går till kylskåpet eller skafferiet för att stoppa något i munnen. Hur du måste plocka upp telefonen i tid och otid. Hur du svarar slentrianmässigt när du samtalar med någon. Dina olika roller i olika sammanhang, osv.

Gör vardagliga och vanliga saker på ett lite mer spontant och kreativt sätt. Ta ett hopp till kylskåpet, andas in och öppna dörren och sträck ut tungan och andas ut med ett ljud in i kylskåpet t ex. I stället för att slentrianmässigt säga ”jag älskar dig” så gå din partner nära, nära hens ansikte och andas in doften och säg sedan ”jag älskar dig” från ditt hjärta. Ta hoppsasteg genom huset/lägenheten. Klatcha till någon i baken där hemma. Lek arga leken. Sätt dig framför en spegel och umgås med dig själv en stund (helt ok att prata högt med dig själv). När du slösitter i soffan, passa på att andas långa djupa andetag fast det känns jobbigt, passa också på att sträcka ut kroppen. Bryt lite tristess helt enkelt, du har egna, fina idéer. Var lite tokig.

Använd också din Celestial Communication varje dag den här veckan och ha det mönster som du vill bryta i din medvetna närvaro. Ta dig an den med din fulla närvaro och innerlighet, den ska andas dig.

Ge dig själv en intressant och oförväntad vecka!

Sat Nam!

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top