skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

Vi kommer de kommande veckorna att gå igenom olika teman som vi människor påverkas av. Det blir ämnen som tid, rymden i rummet, det separerade självet, drivkrafter för det separerade jaget, vår ständiga jakt på…, att göra motstånd till det som är, vårt medvetande. De hänger alla ihop, men har lite olika dynamik inom oss.

Den här veckan bygger vi på från förra veckans då vi blev medvetna om den här närvaron som finns bakom allt vi gör, säger, känner och upplever. Allt vi upplever – varje tanke, bild, känsla och sensation – sker i och upplevs av medvetandet, alltså den här närvaron bakom allting.

Medvetandets kvalitet

Allt vi tycker att vi ser har sinnet objektifierat och begränsat. Medvetandet å sin sida upplever allting som en helhet. För att hjälpa dig att få en känsla för medvetandets natur kan vi använda en tv-skärm som exempel. När det spelas upp en film på den så ändras inte själva skärmen av det som pågår på den. Den är densamma vare sig den är påslagen och bilder visas, eller avslagen och helt mörk. Skärmen går inte in och känner de känslor som bilden på skärmen vill skapa. Den skiljer inte ut detaljerna i bilden på skärmen, så som människor, träd, hus, bilar… Den har ingen åsikt om det som händer på skärmen och den påverkas inte heller av det som händer där, oavsett hur dramatiskt det kan vara i bildspelet. Tv-skärmen gör ingen skillnad på om det är en naturbild som visas, människor i ett skottdrama eller möbler i ett vackert rum osv. Tv-skärmen är det den är oavsett vad som försiggår på den.

Vårt medvetande, närvaron bakom allting, är precis som tv-skärmen. Det som kroppen och andra kroppar gör är det som vi kan föreställa oss utspelas på tv-skärmen och där medvetandet har samma neutrala, ickedömande och fria position som tv-skärmen. Jag vill med det här visa ett begripligt begrepp så att du kan uppfatta och känna igen dig i medvetandets natur som fri, öppen, ickedömande och helt i avsaknad av önskan om att något ska vara på ett annat sätt än det är i dig. Det handlar om att lära känna en del av oss som finns bortom det fysiska.

Upplevandet

Att uppleva är medvetandets natur. Medvetandet behöver ingen kropp för att uppleva, men eftersom vi har en kropp upplever medvetandet sensationerna, bilderna, tankarna och känslorna genom sig självt, alltså öppet, ickedömande, fritt och tomt, genom det som händer i kroppen.

Medvetandet upplever bara detta exakta nu. Och i detta exakta nu kan en tanke uppstå som skapar en känsla i form av en sensation i kroppen. Det skapar i sin tur en ny tanke och mer sensationer och känslor. Medvetandet dömer ingenting av det här. Det vet inte vad motstånd är. Det har redan sagt ja till varje upplevelse som uppstår i detta exakta nu, vad det än är. Det har ingen agenda med det som händer eller dem vi möter. Det bara är; öppet, fritt, ickedömande och som ett tomt blad. Varje exakt ögonblick.

Medvetandets (närvaron bakom) upplevelse av sig självt som medvetet om det som försiggår sker alltså alltid i nuet. När en tanke, sensation eller känsla uppstår så har egentligen det nuet redan passerat och gått in i ett nytt, fräscht nu som egentligen skulle kräva en ny tanke, sensation eller känsla för att låta den tidigare hinna ikapp den nya. Men då är vi där igen, nuet har övergått i ännu ett nytt, fräscht, oskrivet nu. Medvetandets upplevelse av sig självt uppstår redan innan en tanke, sensation eller känsla tagit ”form”. Där existerar det öppet, fritt, ickedömande och tomt, mottagligt för det som än är i stunden. Och innan en tanke, bild, känsla eller sensation uppstår finns det inga problem. Där är det inte svårt att acceptera nuet som det är, eftersom det där inte finns något att döma. Det är när en tanke, bild, sensation eller känsla uppstår som ”vi” (det separerade självet, inte medvetandet) har något att reagera på. Vi vill alltså hitta fram till det här mellanrummet mellan en tanke och en annan och där uppleva vårt ärligt öppna, fria, ickedömande och tomma medvetande uppleva sig självt.

Det är det här som är den här veckans möte med medvetandet handlar om: upplevelsen av sig självt som medveten om det som är just precis nu. Ett exempel. Något händer kroppen och sinnet, det uppstår sensationer som vi t ex översätter till ilska, frustration, besvikelse, glädje… Medvetandet tar emot vad det än är på det här öppna, fria, ickedömande och tomma (inte döda, tomt = oskrivet blad, utan förutfattade meningar, utan agenda, utan dömanden…) sättet. Det sätter inga ord på det som är – om det skulle göra det så är det ändå förgäves eftersom så fort det första ordet skulle uttalas så har ett nytt ögonblick uppstått och medvetandet står lika öppet, fritt, ickedömande och tomt inför det. Medvetandet upplever sensationerna som det som hänt gett upphov till: tanken, bilden, känslan… närvaron bakom upplever helt enkelt sig självt uppleva det som är i varje ögonblick öppet, fritt, ickedömande och tomt.

Övning

Du behöver aldrig någon specifik miljö, sittställning eller aktivitet för att utforska ditt medvetande, men om du vill så använder du dig av den här veckans yogaövning för att träna dig lite. Katt & Ko heter den.

 

  • Stå på alla fyra, låt stortåspetsarna nudda vid varandra (fotryggarna ligger jäms marken).
  • Svanka och höj upp huvudet så att du öppnar upp halsen men tryck inte ihop nacken. Andas in här.
  • Kuta ryggen, sträva med näsan mot bröstet. Andas ut här.
  • Ha sträckta armar under hela övningen.

Växla mellan lägena i ett skönt flöde. Börja lite långsamt och öka takten till att ha ett ganska friskt tempo den sista minuten om du kan. Gör i 3 min./dag.

När du gör övningen, se om du kan helt gå upp i andningen och övningen som sådan. Bli bara rörelsen i de kroppsliga delarna och andetagen, ingenting annat. Var avspänd i konturerna av kroppen. Känn närvaron bakom när du gör detta, den som bara stilla finns där och vet om vad du gör för rörelser med kroppen. Men lägg också till att du är medveten om att du är medveten (närvarande) i det du upplever genom rörelsen. Du är alltså inte bara medveten om att du gör vad du gör, du är också medveten om att du upplever det du gör genom kroppens rörelse, sensationer i kroppen, eventuella tankar under övningen.

Om vi går tillbaka till medvetandet som öppet, ickedömande och fritt så innebär det att ta emot det som händer i övningen i kroppen (sensationer, känslor, tankar) utan att sätta ord på dem, utan att bara uppleva dem i sin rena form så som de är utifrån medvetandets öppna, fria, ickedömande och oskrivna sätt. Det kan varken gå bra eller dåligt i övningen ur medvetandets perspektiv. Den består av rörelser, sensationer, eventuella känslor och tankar. Och av närvaron som är medveten om att den är medveten om det här, så som det är. Även om du går in med tankar om ditten och datten så tar medvetandet även emot detta utan att döma det. Det upplever det du gör ur det nya perspektivet med öppenhet, ickedömande och fri från ord, benämningar, planer om något annat. Plötsligt känner du dig tyngdlös, konturlös och fri. Medvetandet är medvetet om även detta, men lägger ingen värdering i det heller, bedömer inte det som bättre än när tankarna for omkring. Upplev dig själv mellan andetagen, alltså precis före du gör en in- eller utandning, i rörelsen.

Under veckan

Gör Katt & Ko varje dag i 3 min den här veckan. Den ökar rörligheten i ryggraden, mjukar upp i höfterna och stärker din utstrålning.

Från att ha öppnat upp dig för den här stilla närvaron som finns där i allt du gör, som är medveten om att du gör vad helst du gör, säger, känner och upplever, så blir du denna vecka också medveten om att du är medveten om allt du gör, säger, känner och upplever. Glöm inte medvetandets kvalitet av ickedömande, öppenhet inför det som är så som det är, att det är fritt och helt utan agenda med någonting. Det behöver vare sig ha mer av det som känns eller dömts som bra och inte heller göra sig av med det som är obekvämt eller tråkigt.

Det är tillåtande när du eller någon i din omgivning är glad och det är precis lika tillåtande när du eller någon i din omgivning inte gör precis som du tycker att den ska göra. Du, som är rent medvetande, är inte beroende av att situationer, människor eller omständigheter ska vara på ett visst sätt för att du ska kunna vara ditt sanna jag som är glädje, frid och kärlek. Vi kommer att komma in på det här när vi kommer in på det separerade självet (som däremot alltid är beroende av att omständigheter och människor ska vara på ett visst sätt för att saker ska vara bra). Men för den här veckan, öppna upp dig för din närvaro som alltid finns där du är, och öppna upp dig för att närvaron bakom alltid är medveten om det som närvaron bakom är medveten om. Awareness being aware of being aware.

Sat Nam!

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top