skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com
Foto: Maja Matslofva

Lucka 23 – Själ

Att ge något själ. Själen i ett projekt, i vår vardag, i det kaotiska, det röriga, det tjafsiga, det stilla, det stärkande, det tråkiga. Kan du känna den? Den där härliga närvaron som vi alla har och i vilken vi alla är lika, som genomsyrar allt vi gör, säger, tänker, känner och upplever. Oavsett vad som händer. Vare sig vi tolkar och tar emot det som händer som positivt eller negativt. Själen i vårt liv.
 
Alla dagarna i kalendern har gett oss olika ingångar till dem vi verkligen är, sett ur ett yogiskt perspektiv. Om det är något som jag vill bidra med i den här världen så är det att vi ska förstå kraften och möjligheten i dem vi är. Inte utifrån ”om bara…”, utan varifrån vi är precis just nu och genom de omständigheter vi befinner oss i just precis nu.
 
Att detta att vi har varit med om det vi har varit med om och att vi har hanterat det på precis det sätt som vi har hanterat det på – att det är exakt det som gör oss till sådana inspirerande, stärkande och upplyftande resurser i den här världen. Det är det som ger livet själ. Innehåll. Substans. Det är det som gör dig så intressant.
 
Det finns ingen plats för dålig självkänsla i det här. Jag vill upprepa det i dag igen då våra vägar snart skiljs åt och min önskan är att vad helst du samspelar dig fram till i livet så kommer du inte att koppla det till att du är fel, mindre än, inte duger, inte är tillräcklig osv. Vårt värde ligger inte i vad kroppen gör.
 
Att en kropp går till en specifik plats och gör det den gör och får x antal kronor för det utgör inte någon som helst grund för vad som är värdefullt i ett liv. Du kan ha ett knökfullt bankkonto och vara helt omedveten och fylld av ångest. Är det då lycka bara för att just du inte har det? Du kan också ha ett knökfullt bankkonto och vara strålande. Och du kan också vara en kropp som lever från månad till månad och ändå strålar. Strålglansen kommer inte från papperslappar och siffror.
 
När du tänker på vad du önskar dig i livet: framgång, träffa den rätte, arbeta med något meningsfullt, pengar, ha en härlig vänkrets – bakom dessa yttre omständigheter så speglar sig någonting djupare. Vad är det du tänker dig att pengar eller en relation ska ge dig? Vad är det i att ha tillräckligt eller mycket pengar som du tror att du ska få? Jag pratar inte om att betala räkningarna. När vi lägger en stress över något så beror det på att vi kopplar ihop det med något som vi tror att det ska ge oss på ett djupare plan, själen i det. Pengar står ofta för trygghet. Det är många som har mycket pengar och ändå inte är speciellt trygga och harmoniska. Det är alltså inte i själva pengarna som tryggheten finns.
 
När vi plockar ut vad det är som vi tror att pengar, en relation, vänner och arbete ska ge oss och ser till vad de står för så har vi något som vi faktiskt kan uppfylla. Vi kan inte välja om vi ska bli miljonärer eller inte, vad än framgångsinspiratörerna säger. Du kan aldrig vara 100 på att just du kommer att bli det. Däremot kan vi alltid jobba med känslan av trygghet inifrån. Lucka 1 tog upp det på ett lite annorlunda sätt än vad vi tänker oss att trygghet är. Gå tillbaka och läs igenom den och börja införliva det i ditt liv.Trygghet i någon form söker vi alla uppnå.
 
Relationer. Att bli älskad, sedd, omhändertagen. Känner du hur det lite gnager i dig när du vänder den här uppmärksamheten utåt? Hur du tappar kraft? Att vilja bli älskad handlar om att det sunda i oss vill att vi ska se att vi redan är det så oerhört mycket. I det att vi är ett liv och del av något evigt, fritt, öppet och i nuet skapande och upplevande.
 
Att vilja bli sedd, få uppmärksamhet, noteras handlar om att vända blicken inåt och se med vår själs kloka ögon på det som är vi helt rent och fritt i detta exakta nu.
 
Att vilja bli omhändertagen handlar om att förstå att vi redan är det. Vårt medvetande har alltid sett om oss, sett till att vi klarat oss, att vi fått verktyg och hjälp när vi som mest behövt det, att allt har fallit och faller på plats när det är dags för det. Läs Lucka 4 igen om du behöver införliva mer tillit i tillvaron.
 
Själen i våra liv. I våra projekt. I mötet på jobbet. I förhandlingarna. I styrelsen. På tunnelbanan, bussen eller tåget. I landskapet. I trottoaren. I andetaget. I blicken…
 
Vi gör en skön övning så att vi kan vila en stund i vår tidlösa, alltid älskande och helt igenom trygga själ.

Övning

Utan andningen skulle vi inte vara vid liv i vår kropp och sinne. I yogan ser vi vår kropp och vårt sinne som ett instrument för att ta oss igenom utmaningar som livet ger oss och trots dem förstå att vårt medvetande och själ inte sviker oss eller finns i skymundan av oss. Det är bara så att under stress och utmaning ar ljuder reaktionerna i kroppen starkare än vad den stilla och stabila närvaron av vårt medvetande och själ gör. Vårt reaktiva jag och vår själ har, precis som sinnet och kroppen, helt olika kvaliteter och helt olika funktioner och sätt att bemöta livet på. Det har vi redan varit inne på flera gånger i kalendern.
 
Nyckeln till vår frid och vårt lugn ligger inte i att världen och människorna i den förändras. Nej, i stället ligger nyckeln just i hur vi för varje gång det händer oss något blir förmögna att bemöta det som händer oss mer öppet, närvarande och motståndslöst. Det är inte genom att fly från saker som vi får dem att försvinna, tvärtom, de styr oss då mycket kraftfullt genom våra reaktioner, vår attityd och vårt sätt att bemöta livet på. Nej, vi möter upp det som händer oss i detta exakta nu, helt öppna och motståndslösa, och upplever den där obehagliga sensationen och känslan i kroppen. Vi andas, vi upplever, vi bemöter.
 
Andningsövningar, s k pranayams, är ypperliga för att känna den intima kontakten med vår livstråd, det som håller oss vid liv, och vår själ.
Foto: Maja Matslofva

Övningen i dag blir en balanserande och stärkande variant av segmenterad andning, att andas in och ut genom näsan i s k sniffar. Jag har valt den här för att den innehåller rytm. Efter en stund av de här sniffande andetagen så kommer du att komma in i en rytm och rytmen i sig kommer att göra så att du kan dra tillbaka uppmärksamheten från hur du ska andas, hur mycket luft du ska ta i varje sniff osv till att öppna upp dig för den här närvaron i bakgrunden av dig själv som vet att du andas, som vet att du sitter som du gör, som vet att du lever – utan att du behöver ha tanken om det.

Där, i det öppna, fria – som du når allra enklast genom Body Schema (Lucka 1) – börjar ditt här och nu att expandera, vidgas, uppta dig helt. Du laddas upp av energi, får maximalt med livsnäring (prana) som renar blodet, börjar reparera nervsystemet, inverkar positivt på sinnet, är bra för hjärtat, för psyket, för organ och muskler. Hela du, kropp, sinne och själ, stärks, centreras och balanseras.

  • Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol med båda fötterna i marken
  • Placera händerna i knäet, t ex med tumme och pekfinger tryckta mot varandra (Guyan Mudra)
  • Börja andas in i fyra sniffar
  • Andas sedan direkt ut med fyra sniffar
  • Andas in direkt i fyra sniffar

Fortsätt så och gör dem i minst 5 min och gärna i 11 min. Om du är helt ny så kommer du att behöva några minuter för att få in ett flow i övningen. Låt dig själv få vara nybörjare på det här! Bli inte sur på dig själv om det inte flyter efter de första varven. Att andas är inte alltid så enkelt. Ge dig inte förrän du upplever minst 3 min av skönt flow i andetagen och kan komma till ditt närvarande och närande jag. Du som är van tycker jag ska ge dig själv det härliga i att få ha ett öppet och fritt varande som räcker i 11 min.

Den här övningen görs bäst på morgonen eller under dagen. Om du ska göra den på kvällen tar du fyra sniffar in men åtta sniffar ut, detta för att i stället lugna systemet.

Inför dagen

Känn i dag kontakten med det som håller dig vid liv i kroppen och sinnet, andetagen. Kom dina andetag helt nära i dag, vart du än är: på styrelsemöte, på gymmet, på lunchen bland kollegorna (eller ensam), i kassakön, i bilkön, på tunnelbanan… Känn också att den tråd som håller dig vid liv också håller alla oss andra vid liv och att vi där är helt lika.
 
Vår livstråd kommer från samma källa och den är en förutsättning för att vi ska få den tid vi har i just den kropp som vi har för att genom den kroppen vara upplyftande och stärkande för dem i vår omgivning. Alla spelar roll och det har inget med vad kroppen sysselsätter sig med att göra. Så när du samtalar med någon i dag, eller är på en offentlig plats, känn närvaron av den här livstråden inom dig själv och hur den är nära sammanlänkad med alla andras. Känn speciellt att du delar den här livstråden, närvaron av själen, om det är någon i din omgivning som triggar dig. Bara för i dag, ställ ditt sinne åt sidan och låt tankarna om den personen ta paus, och upplev den ur det här perspektivet av delat liv mellan er.

Ha en intressant dag!

Sat Nam!

 

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top