skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com
Fotograf: Maja Matslofva

Lucka 22 – Kraft

Jag hoppas att de här dagarna tillsammans har fått dig att både inspireras och känna att det finns mycket hopp om det i ditt liv som inte alltid flyter på med excellens. Vi är så otroligt stöttade av livet och dem vi är.

Kroppen som bl a fick Body Schema att luta sig in i för att hitta både närvaron, själen och grunden för att med enkla och direkta medel kunna slappna av och öppna upp för det här rena, fria och sanna ögonblicket.

Sinnet som trilskas med oss, men som svarar mycket bra på när vi dels tar hand om och gör sådant för kroppen som gör att kemin i den rättas till och dels använder andningen för att på så sätt skapa kontroll över det på ett respektfullt sätt. Attackerar vi sinnet kommer det att attackera oss, så vi måste vara lite smarta för att få det att samarbeta med oss.

Vi har fått förmågan att utforska olika perspektiv så att något som verkar smärtsamt, ensamt och nästan hopplöst får liv, hopp och mening. Så att vi kan känna hur värdefulla, resursfulla och potenta vi är.

Oavsett vad du tycker om dig själv – och vad du tycker är bara en åsikt, ingen sanning – så är du något helt annat. Du är glädje. Du är ett uttryck för liv. Och just du är det uttrycket för själva livet som är så inspirerande, så upplyftande och så stärkande för oss andra.

När vi tar bort orden från våra upplevelser så står vi där med mycket mer hanterbara omständigheter än vad vi någonsin kunnat ana. Tar vi bort orden och bara upplever det som orden skapar – sensationer och känslor – så kan vi hantera vad som helst. Ett litet eller starkt obehag i kroppen är inte tillnärmelsevis lika skrämmande eller smärtsamt som orden kring någon som gjort oss illa eller det som har varit hotfullt gentemot oss i livet.

Vi fick kunskapen om sinnets natur med oss. Att det negativa sinnet finns för att vi ska se vilka risker vi ger oss in på, om det är något som inte är bra för oss i varje situation och med människor, att utröna om vi kan slappna av här och vara helt och hållet trygga. Och att vi sedan snabbt tar oss vidare till det positiva sinnet för att se vilka möjligheter som varje situation eller person vill visa oss. När de båda är utrönta står vi fria, öppna, motståndslösa och helt mottagliga för det som är, precis så som det är. Vi dömer inte, vi förkastar inget, vi planerar och fantiserar inte. Vi bara är och vi bara gör det vi ska göra när det ska göras. I övrigt vilar vi tillitsfulla och trygga i detta varma, kärleksfulla och glädjefyllda nu.

Vi har de här dagarna uppmärksammat förlåtelsens kärna och tacksamheten i att kunna ge. Vi har kanske fått lite nya perspektiv på vad våra behov är och hur våra vanor styr oss, men också hur vi kan få dem att stötta oss.

Jag har velat visa dig omfånget av dem vi är. Jag har sagt det både i tidigare kalendrar och i mina klasser: att ha en låg självkänsla är något mycket främmande för oss. Vad det handlar om är ett felaktigt fokus. När vi har en dålig självkänsla, och det har säkert övervägande delen av oss varit i kontakt med vid något tillfälle i livet, så är vi alltför förankrade i kroppen och sinnet och har helt stängt ute dem vi verkligen är, själen.

Vi är ett liv! Vilket annat liv skulle du förkasta och trycka ner på det sätt som du trycker ner dig själv? Vilken katt skulle du hata och kanske t o m skära i för att den var så värdelös? Vilket träd skulle du välja ut och sedan förakta och slå på med fula ord och knytnävar? Det är absurt att hata sig själv. Du har nu fått kunskap som stöttar och berättar om den du verkligen är. Det gör att du kan stänga dörren till dina ord om dig själv. Upplev dig själv utifrån det som försiggår i kroppen genom sensationerna och känslorna, utan orden, och öppna dig sedan för det här fria, ickedömande, motståndslösa och öppna fältet som är ditt medvetande och din själ. Spänn inte emot, öppna upp.

Där är det helt omöjligt att hata, förakta eller känna sig mindre än. Förstå att det är när ett ord letar sig in i den här totala och helt fria upplevelsen i nuet som det uppstår motstånd. Ett ord! Vi har lärt oss om tiden och att nuet är den enda platsen vi någonsin befinner oss på. Därför kan vi när som helst släppa allt som sinnet har för sig och genom det praktiska användandet av Body Schema (Lucka 1) direkt ta oss till det här fria och öppna nuet. Självkänsla handlar om perspektiv, kunskap och om ord som gör ont i kroppen. Släpp orden och tiden och du kan släppa lidandet.

Vad är kraft om inte detta! Du ska få en övning som stärker upp dig och skapar ett djupt lugn inom dig.

Övning

Vårt väsens kraftcentra är i yogan det som kallas för navelpunkten. Det är ett energicentra som är placerat tre fingrar nedanför vanliga naveln, inne i buken framför ryggraden. Det är ett plexus av hela 72 000 energikopplingar som sedan vibrerar ut i energifältet omkring oss (auran) och vidare ut i hela universum. Det är rätt maffigt att uppleva sig själv som del av allt det här. Och vilken kraft vi besitter! Vi ska i dag dra nytta av det här genom övningen.

Fotograf: Maja Matslofva

Vad vore väl en kalender eller en yogaträff med mig utan Stretch Pose!

  • Lägg dig på rygg.
  • Om du kan hålla dig själv som på bilden i minst en minut så höjer du upp huvudet och axlar och sedan benen ca 2 dm ovan mark. Placera händerna ovanför låren och fokusera blicken stadigt bortanför tårna.
  • Om du inte är så tränad i länden och magmuskulaturen och brukar lägga händerna under rumpan när du gör den här övningen, så höjer du i stället benen så högt upp i luften som du behöver för att kunna hålla dig igenom därifrån. Huvud och axlar är höjda och du riktar händerna i den riktning som du har benen. Blicken fokuserar du bortom tårna och håller den stadigt där.
  • Om du har mens så gör du övningen med ett ben höjt i taget. Andas då långa, djupa andetag.
  • Om du är gravid så avstår du från övningen!
  • Andas in och börja andas eldandning (se videon om det är nytt för dig). Ingen eldandning vid mens (om du missade det här ovan).

Vi är nu alla på plats för att börja jobba med vår kraft. Om du är otränad och lite svag i mage/ländrygg så ställer du timern på 1 min. Övriga gör övningen i 2-3 min. När du kommer till din gräns där det börjar kännas ordentligt i ryggen, nacken och övriga ställen så börjar du utforska dig själv. Hur kan du stötta dig själv genom tidsintervallet? Hur får du dig att orka en liten stund till? Att utnyttja själva positionen, Body Schema och andningen för att hjälpa dig igenom?

Jag har en sak och det är att jag vet att jag klarar vad som helst (i yogaövningsväg) i 1 min. Jag lutar mig in i det och släpper allt annat. Jag litar på att det är så för mig och det har hittills visat sig stämma varje gång. Jag undersöker nyfiket det som uppstår som motstånd, spänning och kraft när det börjar bli jobbigt. Jag öppnar upp upplevelsen och låter det som händer hända och jag tar nyfiket emot det och håller mig öppen och hållen av rymden omkring.

Inför dagen

Känn hur rik du är bara genom det att du är ett liv. Vilka stöttande krafter som du fått med dig genom det att du är människa med en kropp och ett sinne och en själ. Känn kraften som med varje andetag fyller och tömmer dig. Känn hjärtat som slår rytmiskt av kraft ögonblick för ögonblick. Hur tankar kommer och går, kanske rör upp någon sensation eller känsla, men att du bakom allt det är stabil, stark och så levande. Känn hur du bottnar i en stor pool av stöttande kärlek och glädje och hur du, just du, varit stöttad och omsedd hela ditt liv fram till nu. Din väg är din och den har du format i samspel med händelser, tankar, och livsenergin till den punkt där du är i detta exakta nu: helt ren, fräsch, fri, glädjefull och motståndslöst öppen.

Ha en givande dag!

Sat Nam!

 

 

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top