skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

Om boken…

Boken är upplagd så att du ska ha den med dig under ett år. Du gör en och samma övning under en vecka. Varför är den upplagd på det sättet? Därför att jag har under åren som lärare blivit varse att det dels är svårt att få till en vana på hemmaplan med något som stärker och gör gott för en. Genom att bara ha en enkel övning att göra och dessutom samma övning under en vecka så blir det enklare att föra in det i sitt liv.

Att göra en och samma övning under en vecka är värdefullt på flera plan. Du kan 1) mäta din utveckling 2) kroppen lär känna övningen ordentligt och kan därför slappna av i den mycket enklare än om du skulle göra en ny övning varje dag 3) du lär känna dig själv genom övningen, 4) du blir utforskande nyfiken på hur kroppen placeras, rör sig, är stilla i övningen – något som öppnar upp din kreativitet och ditt lustcentra, det känns bra helt enkelt.

Bokens struktur…

4 olika typer av övningar: andning, flow, utmaning och stilla
13 olika temaperioder som de fyra övningarna och texterna delas in i
13 olika mudror som förstärker effekten av de olika temaperioderna
12 olika mantran för att stärka positiva tankebanor

Poeten i mig…

Varje vecka har förutom en övning också ett temaord, t ex Tiden, Rummet, Tacksamhet osv. För att aktivera den kreativa delen av hjärnan så är texterna skrivna i en mer poetisk stil där du kan läsa texten lite långsammare, pausa och sedan låta orden gå in ordentligt. För att hjälpa dig att landa här och nu. Egentligen mynnar varje text ut i att vi är hela, bekräftade och totala här i detta exakta nu. Att det är tankarna om saker som gör oss ”fel” eller ”ovärdiga”. Vi är naturligtvis aldrig det, men tankarna kan säga något helt annat om det. Men i nuet, när vi släpper orden om det som är, så är allt väl. Varje gång.

Praktisk information…

Boken är om 140 sidor
Priset 250 kr
Porto 66 kr i Sverige för en bok 2022

Beställ genom att swisha 316 kr till 0707807780 och skriv din adress i meddelandet.

Undrar du över något kan du sms:a samma nummer eller mejla mig på yogamedmika@gmail.com

Utdrag ur boken…

Här ovan kan du se att temaperioden är Proportioner. Då är övningarna speciellt utvalda så att du ska få möjlighet att utforska det här med proportionerna inom dig i övningen.

Katt och ko är ett bra exempel, eftersom du behöver rätt proportioner mellan knäna och händerna, de ska inte vara för nära eller för långt ifrån varandra. Det handlar också om proportionerna mellan höften och knäna och axlarna och händerna.

Sedan är det proportionerna i själva rörelsen, att du rör dig på ett proportionerligt sätt mellan upp och ner med ryggraden.

Du lär känna din kropp på ett fint sätt och det är dessutom ett roligt sätt att lära känna sig själv på.

Sedan ser vi på bilden här ovan att det är en Flow-övning, alltså en övning med rytm och rörelse. Vi ser också att det är vecka 10 och att texten inspireras av det här med rytm.

Så fortsätter upplägget genom hela boken.

Back To Top