skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

Lucka 9 Chakrasystemet

God morgon!

När vi ska undersöka och jobba med ett chakra vi funnit obalans i måste vi också undersöka hur de andra chakrana bidrar till problemet och hur vart och ett kan användas för att vara en del av lösningen. Våra problem, vår personlighet, våra utmaningar och våra gåvor reflekteras av vår allmänna uppbyggnad och hur våra olika delar arbetar tillsammans (eller inte) för att uppnå (eller förhindra) praktisk tillämpning och balans i livets olika situationer. Varje problem eller blockering påverkar och är en återspegling av hela vårt system.

Vi domineras oftast av ett eller två chakran. Om vi agerar ut dåliga vanor som hör ihop med obalanser i dessa chakran så stöter vi med all sannolikhet på problem i någon form. Vi behöver praktiskt arbeta med och förstå vårt energisystem som en helhet för att dess unika uttryck, vår magnifika, inneboende potential, ska komma fram maximalt.

Vårt vackra hjärta

Vi brukar prata om de nedre och övre chakrana. De benämns också som de lägre och högre chakrana. De nedre har med vårt mer vardagliga liv att göra; relationer, självkänsla, trygghet, tillhörighet, känslor osv. Hjärtchakrat är det energicentra som bygger en bro mellan vårt fysiska jag och vårt själsliga jag, kan man säga.

När vi gör övningar i kundaliniyogan så syftar de till att jobba igenom de tyngre energierna i de nedre chakrana och lyfta dem till de högre. Det vill vi göra för att där kan vi sedan få lite mer själslig närvaro i våra liv. Hjärtchakrat blir porten till just de mer själsliga aspekterna av våra liv.

Allt handlar inte bara om det drama livet ofta kan te sig vara. Det finns ju som du redan vet djupare nyanser av det. Mycket av det vi har problem med kan transformeras (förändras) när vi höjer energin. Vi kan se på saker ur ett annat perspektiv och vi kan genom det få en helt annan upplevelse och uppfattning om det som pågår.

Utifrån min egen personliga historia med djupa depressioner, dödslängtan och ångest (det är länge sedan och inte alls längre aktivt i mitt liv) har detta med att lära känna och använda mig av energin gett mig ett friskt och hälsosamt liv. Det ger mig också varje dag en chans till en tillvaro av glädje, inspiration, frid och frihet. Det är klart att jag kan känna både frustration och irritation under en dag också, men då beror det uteslutande på att jag inte tagit hand om det jag behöver för att vara i balans: rört på mig, fått frisk luft och ljus, mediterat, gjort stärkande eller återhämtande yoga, ätit balanserat och regelbundet.

För mig är inte maten något problem, jag äter inget annat än mat i rätt mängd jämnt spritt över dagen, men annars är det vi stoppar i munnen en obeskrivligt stor källa till obalans i speciellt vårt hormonsystem. Genom att lära känna chakrana och våra obalanser så kan vi också hitta vad som sporrar det vi stoppar i munnen och varför. Nu över till 4:e chakrat, hjärtat.

4 Hjärtchakrat (Anahata)

Placering: Mitt på bröstet i hjärtats nivå
Funktion: Självkärlek, hängivelse till det Gudomliga, vördnad inför livet, knyter an på ett oberoende sätt, ödmjukt tjänande, generöst delande
Attribut: Balans, ovillkorlig kärlek, integrera polariteter
Krafter: Medkänsla, högre kärlek; den förenande Kraften som håller allt samman, samhörighet, pulserande rytm, luftelementet
Färg: Grön
Övningar: Ödmjuk bön, osjälviskt tjänande

I obalans: Försöker ordna livet så att man inte behöver vara ensam eller känna sig övergiven. Isolerar sig själv för att undvika att bli sårad igen. Känner sig ovärdig att älskas. Överkänslig. Rädd för kritik och avvisanden. Dränerar sig själv för att vara andra till lags. Undviker relationer av rädsla för att bli kontrollerad och manipulerad. Uttrycker sig väldigt åsiktsmässigt; man är kritisk, dömande och skuldbeläggande. Needy. Livet suger.

I balans: Förväntar sig inte eller kräver att bli accepterad och respekterad av andra. Bryr sig om och är vänlig mot andra utan att andra behöver bete sig på något speciellt vis tillbaka. Förstår och accepterar sig själv som del av något större. Man förstår att livsupplevelser lär och utvecklar oss. Känner sig nöjd. Djup frid. Identifierar det högsta bästa i alla situationer. Öppen för att ta emot. Upplever kärleksenergin som genomsyrar allt liv. Använder kärlekens kraft för att förändra sig själv och läka.

Du som är ny – en mantrameditation

Det som yogan syftar till, är menat att landa i, är meditationen. När man jobbar undan kroppen genom fysisk aktivitet, så blir det så mycket lättare att stilla sig för vila och återhämtning och för att meditera. Om du vill kan du göra något fysiskt en stund innan du gör meditationen här nedan.

Att använda mantra i meditationssyfte är ett kraftfullt sätt att rena sinnet, införliva positiva impulser i sinnet och att bryta gamla mönster.

Mantra i sig är också en hel vetenskap. För nu så räcker det att du vet att vi i gommen har hela 82 meridianpunkter. När du uttalar ord så spelar tunga och andningsluft över de här punkterna. Mantran är specifikt utformade att slå an specifika punkter för att på så sätt skapa specifika effekter. Det kan handla om allt från att skapa mer flöde i livet, läka något som blivit sårat eller är i stark obalans, öppna upp för mer glädje och kärlek, känna djupare kontakt med sig själv och livet.

Det mantra du ska få prova här kopplar dig samman med hjärtats energi.

Har Haray Hari Wahe Guru

”Det Oändliga tar mig in i ett tillstånd av stilla extas.” ”Har” är kärnan av det Kreativa, innan något alls blir skapat, potentialen av allt som kan bli – det är ”Har”. Har Haray Haree sätter igång hela skeendet från frö till färdig produkt, kan man säga. Wahe Guru öppnar upp hjärtat.

  1. Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol.
  2. Vila händerna på ett bekvämt sätt i eller på knäna.
  3. Välj spår 2 i listan här nedan och börja sjunga med i mantrat och uttala varje stavelse lite överdrivet (men avspänt). Gör varje stavelse i kombination med att du drar in naveln mot ryggraden (ej om du är gravid eller har mens) och känn H:et i hjärtcentrat.
  4. Gör i 5-11 min

Avsluta genom att andas in och håll andetaget avspänt en stund. Andas kraftfull ut genom näsan. Ta ett djupt andetag in igen och lyft armarna ovanför huvudet och skaka loss medan du håller andan. Andas kraftfullt ut. Upprepa en gång till och sitt sedan en stund i stillhet.

Du som är van!

Gör gärna yogapasset här nedan, ”Opening the Gate to Your Heart”

https://www.3ho.org/files/documents/transformationvol2_kriya_to_open_the_heart_center.pdf

Och/eller gör mantrameditationen som nybörjaren också gör. Se ovan.

Håll din position sträckt med nacklås och stark ryggrad. Var totalt närvarande i hur du uttalar mantrat. Pumpa naveln i perfekt samklang med varje stavelse. Känn H:en i hjärtcentrat. Vibrera ljuden inom dig. Lyssna djupt och intensivt på vad ljuden och vibrationerna gör inom dig. Hör ljuden utanför dig själv. Lyssna med både ditt inre och yttre öra. Gör 11-31 min.

Inför dagen

Idag är det hjärtats dag. Tänk med hjärtat i dag. Våga fatta beslut med hjärtat i dag. Sträck ut din hand mot någon. Ge utan att önska dig det minsta tillbaka. Känn in människor i ditt hjärta; på tunnelbanan, i trafiken, i kön. Låt ditt hjärta vara öppet hela dagen. Har du familj så gör något för dem som du vet att alla tycker om.

Var också inkännande mot dig själv i dag och se till att du i alla fall gör en sak som verkligen fyller ett behov du har. Känn in vad ditt hjärta har för kvalitet, lära känna det lite närmare i dag. För att känna in kontakten i det kan du lägga dina händer över hjärtcentrat och skapa kontakt så. Ha en riktigt fin dag!

Sat Nam!

This Post Has 0 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top