skip to Main Content
070-780 77 80 yogamedmika@gmail.com

Lucka 8 – Chakrasystemet

God morgon!

Vare sig vi vill det eller inte så är ett av syftena för oss människor att utvecklas. Här kommer chakrana in som en användbar och effektiv hjälp. Jag ska försöka förklara hur de fungerar på ett begripligt sätt.

Ett outvecklat chakra har inte förmåga att ge ifrån sig eller ta emot rätt energi för att stötta oss fullt ut i våra liv. Detta kan resultera i hälsoproblem, kroniska mönster av undvikande i våra relationer, rädslor som hindrar oss från att göra vissa saker och ilska som gör att vi beter oss på ganska ohärliga sätt.

Underutvecklade chakran kan resultera i kronisk fixering (beroenden), får oss att ofta vilja göra saker som är destruktiva för oss (tänka dåligt om oss själva, äta fast vi är mätta, dras till människor som vi vet inte är bra för oss osv).

I obalanserade (både outvecklade och underutvecklade) chakran kan alltså energin antingen vara överdriven eller bristfällig.

Hur vi utvecklas

Vi utvecklas genom att aktivera, stärka och omprogrammera varje chakra. Vi börjar med att uppfatta hur det står till i varje enskilt chakra och sedan utvärdera hur vi utvecklas genom att bli uppmärksamma på hur vi upplever varje enskilt chakras energi och sättet den energin uttrycker sig på i våra reaktioner och bemötanden i olika livssituationer.

När vi utvecklar en relation till varje chakra blir vi bättre på att uppfatta, bevara och arbeta med respektive chakras energi. Varje chakra påverkar och vitaliserar olika aspekter av oss som människor. De för oss i samklang med olika referensramar för hur vi upplever oss själva, varandra och världen. När vi kommer i kontakt med kraften i varje chakra blir konstruktionen, mönstret och intelligensen av just vår personliga sammansättning synlig. När vi väcker medvetandet i varje center, chakra, förhöjs det som är ljuvligt, vackert och rikt i livet.

Vi börjar den resan med att lära känna varje chakra för sig. En bra plats att börja på är där du känner igen att du har en obalans. Lär känna det chakrat på djupet; känn in energin i det, känn igen dess kvaliteter, ta reda på hur just du använder, stöter bort och/eller tappar energi här. Vet om hur det chakrat fungerar i balans och känn igen din egen obalans i det. Gör övningar som passar för det chakrat. Det är som att lära känna en ny vän, det tar sin tid. Låt det göra det, det är ingen brådska. Låt oss komma 3:e chakrat lite närmare.

3 Navelchakrat (Manipura)

Solar plexus är också del av detta – i traditionella chakravärlden kallas detta chakra Solar Plexus.

Placering: Bakom naveln
Funktion: Viljekraft, fysisk aktivitet, handling, kontakt med inre källan av energi, center för fysiskt välbefinnande, balanspunkt för prana (livsenergi) och apana (eliminerande energin).
Attribut: Centrerad i sitt själv, individuell identitet, användandet av inre och yttre kraft
Krafter: Eldenergi (tappa), vitalitet och prana
Färg: Gul
Övningar: Kampsport, Chi Gong och Eldandning

I obalans: Vill inte ta ansvar, inte känna begränsningar, men ska ändå bli omhändertagen. Inriktad på att uppnå egna mål för egen vinning. Motiveras av makt, prestige, status. Andras åsikter och sociala status är viktiga. Självkritisk. Behöver konstant bekräftelse från andra. Behov av makt, ägodelar, pengar och erkännande för att känna sig viktig. Jag först. Överdrivet påverkad och styrd av yttre händelser. Benägen att reagera negativt och räddhågset. Passiv-aggressiv. Tänk om…

I balans: Förmåga att bryta och skapa nya vanor. Kompetens. Ansvarsfull. Vill gärna bidra och göra världen till en bättre plats.. Håller sina löften. Känner sig i förarsätet av sitt liv. Sätter lätt igång saker. Har en känsla av sitt kall. Sann mot sig själv i relationer. Överför sin andliga tro i handling. Utövar det som predikas. Agerar med integritet. Hur kan vi alla vinna på det här?

Du som är ny – Tvättmaskinen

  1. Sitt i lätt meditationsställning eller på en stol.
  2. För upp händerna på axlarna (tummar bak, fingrar fram, överarmar parallella med markytan)
  3. Andas in och vrid överkroppen åt vänster. Huvudet gör inget på egen hand, följer bara med.
  4. Andas ut och vrid åt höger.

Börja lite mjukt, du behöver inte komma så långt i varje vridning. Sikta hellre in dig på att hitta en rytm och håll den. Öka takten efter en stund så att du får en energigivande övning. Känn hur du arbetar med området som navelchakrat berör under övningen. Gör den i 1-3 min. Avsluta genom att andas in i mitten. Håll andan lätt. Andas ut och gör ett rotlås (se lucka 6). Andas in och fortsätt med din dag.

Du som är van inom kundaliniyoga!

Har du inte redan nu börjat med att tona in med Ong Namo Guru Dev Namo, så gör det i fortsättningen. Du kommer att få en helt annan upplevelse när du gör dina övningar.

Värm upp med 2-3 min av Tvättmaskinen (se under Du som är ny här ovan)

 

Gör sedan Sat Kriya 3-11 min. Se till att hålla sträckta armar hela övningen. När du gör det rätt och verkligen sträcker armarna (men har sänkta axlar) så bär hela din ställning upp dig och igenom övningen. Fokusera maximalt i dig själv, bli ett med mantrat och med rörelserna. Kontakt och kraft genom navelchakrat. Känn vilket härligt flöde du är del av!

Sök på Youtube om du vill göra Sat Kriya och inte vet vad  det är.

Bonusövning – stilla dig själv när känslorna svämmar över!

Kläm åt vänster långfingernagels sida där nageln möter huden med höger tumme och pekfinger. Håll i 1-3 min för känslomässig frigörelse. Slappna sedan av och känn effekterna.

Inför dagen

Idag handlar det återigen om din kraft. Hur använder du din inre känsla av kraft? Är du i kontakt med den? Skrämmer den dig så att du undviker den? Alla har kraft, annars hade ingen av oss kunnat vara vid liv. Kraften är en tillgång, något att glädjas över. Kraft är inte aggressivitet. Det är liv. Kraft är inte framfusighet. Det är en stillsam självklarhet för hur du tar dig runt i världen. Ibland behöver vi använda kraften riktat och distinkt. Ibland behöver den bara stillsamt vibrera oss genom livet. Känn ditt kraftcentra i naveltrakten. Var stabil och grundad där. Lev sedan den här dagen utifrån din krafts självklara plats i dig!

Sat Nam!

 

This Post Has 4 Comments

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top